ARA-DALÀNA NY ASAARA-DALÀNA NY ASA

Ny foto-kevitra ara-dalàna ny asa

Ao amin’ny tahirin-kevitra ofisialy ary amin’ny fampiharana ny foto-kevitra momba ny «ara-dalàna ny asa» sy ny «ara-dalàna ny asa» — dia heverina ho mitovy. Na izany aza, ao amin’ny boky sy gazety ny hevitro dia naneho fa, noho ny tolotra ara-pitsarana tokony ho fantatra mazava toy ny lafy ratsiny fampitahorana miseho avy amin’ny fifanekena momba ny filaminana, ny asa, ny fahafahana Misafidy amin’ny fanompoana, matoky ny fitantanana amin’ny alalan’ny fananana, ara-barotra namelan’i (franchise), ny endri-javatra izay dia ampahany ny mpanelanelana, ny mpisolo tena ny mpandraharaha, ny Vaomiera mpandraharaha, ny Pananana sy T.p., manao zavatra na amin’ny anaran’ny olon-kafa, na amin’ny ny anaran’ny fa ny tombontsoan’ny hafa.

Ao amin’ny fototra izany ny asa nataony professional ny mpahay lalàna, no tokony ho antsoina hoe tsy ara-dalàna, ary ara-dalàna, ary, raha ny fahitàna azy, fa izany no hevitry ny Fitsarana Tampony, izy raha nanome fanazavana ny lafin-javatra sasany ny asa, manana toetra ara-dalàna